Тарифы

Тарифы на автоаренду


НАЗВАНИЕ АВТО
КЛАССИФИКАСИЯ АВТО
Залог за авто на
период проката
Срок проката в днях/цена за сутки в лари ( GEL )
5 6-10 11-15 15-30
Gold класс (цена в GEL)
1 RENAULT LOGAN 2014 год ; 1,6 механика 250 60 55 52 50
2 RENAULT LOGAN 2014 год ; 1,6 механика 250 60 55 52 50
3 RENAULT LOGAN 2014 год ; 1,6 механика 250 60 55 52 50

ძიება