ტარიფები

ტარიფები გაქირავებაზე


ავტომობილის დასახელება
მანქანის კლასიფიკაცია
გადასახადი ავტომობილის
გაქირავების პერიოდში
გაქირავების პერიოდი დღეებში / ლარი დღეში (ლარი)
5 6-10 11-15 15-30
ოქროს კლასი( ფასი ლარებში)
1 RENAULT LOGAN 2014 წელი, 1,6 მექანიკა 250 60 55 52 50
2 RENAULT LOGAN 2014 წელი, 1,6 მექანიკა 250 60 55 52 50
3 RENAULT LOGAN 2014 წელი, 1,6 მექანიკა 250 60 55 52 50